طرح ظرفیت سازی دانش آموزان واحد کارآفرینی

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
یزد- بهاباد سطح منطقه بهاباد 1385 1388

 

 

در این طرح که با مشارکت هنرستان کشاورزی بهاباد در راستای آشنایی دانش آموزان واحد کارآفرینی با فعالیت ها و اهداف دفتر تحول و توسعه بهاباد صورت گرفت؛ دانش آموزان پسر پس از بازدید از دفتر فنی نسبت به موضوعات مورد علاقه خود اعلام آمادگی و مشارکت در طرح های توسعه محور منطقه ی خود نمودند. پس از آموزشهای لازم و آشنایی با نظام ها، مطالعات با انتخاب یک پروژه معین و زیرنظر مدیرپروژه انجام می پذیرفت. پس از انجام مطالعات میدانی توسط دانش آموزان، طرحهای پیشنهادی ایشان برای بازسازی حوزه های مختلف آبخیز برای ارزیابی به مسئولین گروه داده میشد.

آموزشهای ارائه شده بمنظور استفاده از ابزارهایی صورت میگرفت که توانمندی دانش آموزان را در شناسایی، تحلیل، بیان و ارائه راهکارها تسهیل نماید. بطور نمونه آموزشهای گرافیک، نقشه خوانی، نرم افزارهای مرتبط و تایپ و مستندسازی از موارد انتقال یافته به اعضا بوده است.

 

 

بالا