بیمارستان جواد الائمه   

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
مشهد - مشهد 6.257 مترمربع 1351 1352

 

این مجموعه در ابتدای طراحی به مهندسین تحقیقاتی آر.ای در سال 1350 ارجاع شده و طرح های اولیه با همکاری مدیریت این مشاور در سال 1351 تکمیل و نهایی میگردد.این مجموعه طرحی افتخاری است که برای گروه خیرین و متشکل از دو قسمت درمانگاه و بیمارستان در امتداد خیابان طبرسی شهر مشهد تهیه و ارائه میگردد.

ساختمان در شش طبقه مشتمل بر دو زیرزمین، همکف و سه طبقه فوقانی با ظرفیت 150 تخت و قابلیت توسعه در ارتفاع و سطح از جبهه شرقی مورد طراحی قرار میگیرد.

طبقه همکف مختص درمانگاه های گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، پوست و داخلی، اورژانس و سالنهای کتابخانه، کنفرانس و اداری می باشد.در طبقه اول اطاقهای جراحی و اطاقهای بستری عمومی و خصوصی مجهز به واحد پرستاری طراحی گردیده است. همچنین طبقه دوم نیز دارای 5واحد عمومی بستری، و سه واحد اختصاصی می باشد که ظرفیت پذیرش 63 تخت در این طبقه را شاهد هستیم. طبقه سوم از دو بخش تشکیل شده که یک نیمه اختصاص به اطاقهای زایمان و ملحقاتی همچون فضای انتظار، اطاقهای استریل، رخت کن، کادر درمان، واحد پرستاری و فضاهای نظافت و ضدعفونی میباشد؛ نیمه دیگر نیز اختصاص به بستری کردن بیماران در 5واحد عمومی، دو واحد خصوصی و قسمت نوزادان با مجموع ظرفیت 49 تخت در بجز قسمت نوزادان می باشد.

درنهایت ارتباطات قائم مشتمل بر پله های اصلی و اضطراری، آسانسور مراجعین و آسانسور کادر و حمل بیمار برانکاردبر، آسانسور سروغذا و مواد کثیف به انضمام یک آسانسور درصورت توسعه ساختمان از دیگر ویژگیهای این مجموعه می باشد.

 

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

 

 

 

بالا