طرح آگاه سازی دهیاران منطقه بهاباد به منظور مدیریت جامع و پایدار بر منابع روستای حوزه نفوذشان در نظام میثاق

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
یزد- بهاباد سطح روستا 1386 ...

 

این پروژه که در سال 1386 در راستای طرح کاهش تصدی گری راه اندازی و اجرا شد، با هدف سوق دادن مدیران روستایی به سمت تفکر خودکفایی بود. در  این طرح 44 دهیار از شهرستان (امروزی) بهاباد در یک دوره آموزشی که به صورت کارگاهی و عملی بود، با اهداف کلان پروژه در سطح ملی آشنا شده و چگونگی عملیاتی کردن خواسته های آن پروژه را در سطح روستای خود به معرض فکر و اندیشه و تمرین گذاشتند. پس از طی دوره تئوری که مشتمل بر صحبتهای مسئولین و دست اندرکاران، اهداف و نحوه اجرای طرح از سوی مسئولین و دست  اندرکاران پروژه بود، هر یک از دهیاران پکیچ مرتبط به روستای خود را دریافت می کردند. آنها مدتی فرصت می یافتند تا مطالب را مطالعه و جوابهای مرتبط به روستای خود را در پرسشنامه های دریافتی شان درج نمایند. از این به بعد جلسات به صورت یک تا دو نفره و در گروههای دهیاران و اعضای دفتر فنی و تحول بهاباد تشکیل و برنامه راه اندازی روستا مورد بحث و تبادل نظر قرار می گرفت. پس از انجام این نوع مذاکرات و تبادلات علمی بین دهیاران و اعضای دفتر فنی، دهیاران محترم موظف بودند، اطلاعات بدست آمده را با اهالی روستای خود مطرح و از جامعه محلی دعوت به مشارکت و حضور در پروژه های روستایی بنمایند. 

 

بالا