مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لندن

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
انگلستان - لندن 10.000 مترمربع 1377 1378

 

ایده اصلی در طرح این مرکز بر مبنای طراحی مجموعه ای اسلامی- ایرانی با حفظ شرایط منطقه ای و باستانی پیرامون طرح تعریف گردید. به همین منظور بهره گیری از نمای دو پوسته در تلفیق این دو سبک با حفظ نیازهای فضایی و ضوابط شهری لندن طراحی و به مرحله تصویب درآمد. این امر در شرايط بسيار دشوار و محدود كننده ضوابط شهري ، مهندسي و حفاظت آثار باستاني لندن از مرحله برنامه ريزي تا طراحي پروژه به نحوي دنبال گردید كه مقامات مسئول، متقاعد به پذیرفتن همجواري سبك معماري اسلامي پيشنهادي در كنار معماري حفاظت شده گردیده و مجوز احداث چنین بنایی را صادر نمودند.

متاسفانه پس از تهیه نقشه های فاز یک پروژه، طرح به علت سياست هاي جمهوري اسلامي ايران به مرحله اجرا گذاشته نشد.

 

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

 

 

 

 

 

 

بالا