بازسازی ساختمان مسکونی آقای طالقانی

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
تهران - سعدآباد 600 مترمربع 1395 1395

 

این پروژه تلاشی بمنظور بازتعریف و طراحی مجموعه ای در منطقه سعدآباد تهران با دید و منظر بسیار خاص به طبیعت منطقه ی شمال شهر می باشد. ساختمانی دو طبقه که با سبکی خاص در اوایل سال 1350 طراحی و ساخته شده که بدلیل شرایط کنونی کارفرما و منطقه، امکان تخریب و نوسازی ملک به بازسازی و بهره برداری تغییر یافته است. رویکرد ما در طراحی، حفظ دسترسی های اصلی و ایجاد سه واحد مسکونی مستقل در ترکیب با یکدیگر بوده است.باتوجه به اینکه بهره برداری مستقل از تمام حیاط اصلی پروژه جزء خواسته های اصلی کارفرما بود، به همین علت کانسپت اصلی طرح بر مبنای استقلال هر یک از واحدها در دسترسی ها و حیاط های داخلی و خصوصی بنا گردید. بطوری که واحد همسایگی همکف، از حیاط میانی در داخل ساختمان خود که امکان بهره گیری در فصول مختلف را ایجاد میکرد، بهره مند شد و از طرف دیگر، واحد همسایگی طبقه اول از حیاط بام اختصاصی که در روی سقف طبقه اصلی پیش بینی شده بود، استفاده میکرد. همچنین واحد زندگی کارفرما در دو طبقه بصورت دوبلکس با دسترسی های مستقل بیرونی، داخلی و همچنین از حیاط و فضای پارکینگ درنظر گرفته شد. ضمنا فضای مستقلی برای خانواده درجه یک که ضمن استقلال در بهره برداری، دسترسی به داخل واحد دوبلکس نیز برایشان فراهم بود، بعنوان عنصری الحاقی به ساختمان موجود، طراحی گردید.

 

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

 

 

 

بالا