موزه دفاع مقدس خرمشهر

 

 

   

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
خرمشهر - ... 4.400 مترمربع 1391 1391

سناریو طرح فوق بر این اساس بنا شده که ساختمان قدیمی بعنوان پیکر اصلی طرح و فضاهای نمایشگاهی موزه در نظرگرفته شده که بازدیدکننده را از فضاهای مصنوع شهری امروزی به مجموعه ای با قدمت دوران جنگ وارد کند. ایجاد حس و حال زمان جنگ با عدم پوشاندن عناصر اصلی ساختمان و مرمت اساسی بر روی کف، بدنه و سقف موزه جزء اصول مدنظر ما در کانسپت پروژه می باشد.اتصال طبقات به یکدیگر از طریق الحاقات جانبی در اطراف ساختمان، همچون رمپ و فضاهای اداری و سالن نمایش دسترسی های متنوع و مستقل برای طبقات مختلف ایجاد و طراحی گردیده است.

مسیر شروع بیننده از فضای نمایشگاهی طبقه همکف، آغاز و سپس با رمپ جانبی و دید به فضای حیاط به طبقات فوقانی ادامه می یابد. اهمیت تنوع دید بصری، دسترسی های مختلف به فضاهای متنوع و مکمل ازجمله نقاط مورد نظر ما در طراحی کانسپت این پروژه بوده است. این مسیر از طریق پوسته ای نیمه باز که امکان تهویه طبیعی هوا را در عین کاهش نور مستقیم فراهم میکند احاطه گردیده است. سادگی و یکپارچه بودن نمای حاصل از این پوسته، برای ما یادآور اهمیت سادگی و خلوص رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس است.

فضای کل موزه که در سه طبقه طراحی شده از فضاهای متنوعی هم چون برگزاری جلسات آزاد، استراحت، بازدید، و همچنین گالریهای مختلف آثار دوران دفاع مقدس تشکیل شده است. استراتژی طرح به گونه ای درنظر گرفته شده که بازدید کنندگان را بصورت نامحسوس از مسیرهای پیش بینی شده عبور داده و به فضاهای مختلف موزه هدایت می کند. با درنظر گیری سناریو موجود ساختمان بنای قدیمی حفظ و ساختمان جدید برای بخش اداری به آن اضافه گردیده است. فاصله میان دو بنای جدید و قدیمی علاوه بر تامین نور و دسترسی های معلق، بیان کننده تفاوت میان دنیای امروز و قدیم می باشد. بازدید کنندگان مسیر خود را از طبقه همکف آغاز کرده و با دیدن از طبقه سوم به پایان میرسد. در پایان این بازدید، بازدید کنندگان ساختمان موزه را توسط رمپ متصل بر بدنه بنا پایین آمده و به گونه ای که بتوانند فضای طراحی شده محوطه را در کنار بافت کلی شهر ببینند و دیده های خود را جمع بندی کنند به قسمت فروشگاهی و یا باغ-حیاط پیرامونی در طبقه همکف هدایت می شوند.

 

 

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

 

 

 

بالا