• ایجاد آثار با ارزشمند و ماندگار در معماری حاصل تعامل میان نیازها، فرهنگ و اجتماع، اقلیم و عملکردهای هر گونه­ ی فضایی می­ باشد. امروزه معماران معاصر ایران تحت تاثیر مکاتب و فرهنگ های مختلف معماری از یک طرف و از طرف دیگر مواجه با آثار ارزشمند یک معماری سنتی واقع مي­گردند. ایجاد پلی بین این دو و رسیدن به یک وحدت نظر، با بهره گیری از روشها به منظور انعکاس هویت معماری کهن کشور و پیوند آن با تحولات این عصر، کاری است که مستلزم تحقیق، ارائه نظریات و آزمایشات می باشد. از طرفی نیز معماري امروزِ ايران، بنا به عقيده صاحبنظران واجد ويژگي­هاي اصيل و يا بديع است تا بتواند دربرگيرنده جريان هاي مترقي معماري و توام با اصالت معماري گذشته ايران باشد. از دو دهه گذشته اگرچه در مورد هويت معماري اسلاميِ امروز ايران نظريات زيادي بيان شده است، ولي در عمل، معماري امروزِ ايران نتوانسته به يك شخصيت مستقل ملي و شايسته دست پيدا كند. همچنين ميزان اجراي بناهاي شاخص و سرمشق هاي فراگير معماري كه بتواند تجلي اصول نظري و معماري امروز ايران را داشته باشد، بسيار اندك و ناچيز است.

  • "طرح کشت بدون آبیاری میثاق" یکی از مجموعه اصول چندگانه مهندسین مشاور صراط میثاق است که برای کاربرد در مناطق خشک و بیابانی طراحی شده است. اساس این نظام کشت توجه به زمانهای بارندگی، میزان آن و قدرت ذخیره رطوبت در خاک  می باشد. این روش در تاریخ 15/ 12/ 1381 به عنوان یک اختراع در ایران به ثبت رسید و امروز یکی از زیرمجموعه نظامهای توسعه در بخش زیست محیطی می باشد. از مزایای بهره برداری از این نوع نظام کشت آن است که هزینه های آبیاری گیاهان سازگار با شرایط منطقه مورد هدف به یک سوم رقم معمول کاهش پیدا می کند.

  • مدرسه در نظام متوسطه بعنوان  یک قالب ثابت و ساکن که براحتی امکان تعریف ثابتی از سنجش بهره وری بر مبنای نفردانش آموز واحد فضای احداث شده را بدست میدهد، نمی باشد. طراحی مدرسه در مفهوم ایجاد کلاسها با ظرفیتهای ثابت که در طراحی مدارس نظام قدیم متعارف بوده است، خود میتواند از فاکتورهای مهم محدود کننده رسیدن به بهره وری مطلوب در فضاهای آموزشی باشد؛ لذا از نظر مهندسی تلاش گردیده است که پایه های یک سیستم انعطاف پذیر جهت اعمال مدیریت و افزایش بهره وری در طول بهره برداری جهت بخش آموزش فراهم گردد. این مهم در قرارداد فی مابین این مشاور با سازمان نوسازی مدارس در سال1371-1372 تحت عنوان برنامه ریزی فضایی مدارس نظام جدید صورت پذیرفت.

  • نیروی انسانی متخصص همواره بعنوان تنگنای مهمی در برنامه های توسعه و عمران کشور مطرح بوده است که متاسفانه باتوجه به روشهای آموزش و انقطاع دانش از عمل و عمل از دانش، برطرف کردن این تنگناها تنها به وسیله گسترش توان عملیات واحدهای آموزش کشور و افزایش تعداد کارشناسان حل نمیشود؛ زیرا حاصل این نظم، پرورش و بکارگیری علم کارساز نمی باشد.

  • پیرو اقدامات صورت گرفته درخصوص ایجاد دفتر فنی تحول و توسعه منطقه ای بهاباد و عضوشدن اعضای مختلفی از جمله دامداران و مرتعداران، یکی از موارد درخواستی مشکل شرب دام مرتعدار مستقر در منطقه ی تحت پوشش بود. با درخواست دامدار و بررسی بخش فنی اعضا، مشکل موجود در خرابی تلمبه بادی و عدم کارکرد آن در انتقال آب زیرسطحی به محل شرب دام تشخیص داده شد. به همین منظور پس از بازدیدهای کارشناسی، اعضای فنی در قالب نظام خدمات متقابل و حسنه نسبت به حضور در مرتع و رفع مشکل اقدام نمودند. این عملیات از طریق مشارکت جمعی اعضا و بعنوان یکی از الگوهای خدمات رسانی به افراد عضو در نظام خدمات متقابل تعریف، مهندسی و اجرا گردید که تصاویر برخی از اقدامات صورت گرفته در مستند فوق قابل مشاهده می باشد.

  • 1یکی از ضروریات لاینفک توسعه پیوند صحیح دانشگاه بعنوان عامل امین، سفیرعلم، مبشر و منبع مطالعات به طرحهای در دست، مطالعه، تهیه، طراحی و یا اجرای مناطق مختلف حوزه های زیستی می باشد. مشاور میثاق در طول سالهای فعالیت خود به این مهم توجه خاص داشته است و با زمینه سازی برقراری ارتباط بسیار خوب و ارزشمند دانشگاه در طرحها و پیوند آنها با دستگاه های اجرایی، مدیران، کارشناسان، دانش آموزان و خانواده ها در طرحها از ظرفیت بسیار بالای آنها تحرک ویژه ای را در بدنه اساتید و دانشجویان ایجاد کرده است. در روش میثاق دانشگاه از فضای بسیته مطالعاتی تئوریک خارج شده، اساتید و دانشجویان راه ورود به فضای واقعی پروژه ها را پیدا میکنند و با حضور مستقیم در دفاتر فنی، پیوند ارزشمند دانشگاه با جامعه و دانشگاه با خبرگان محلی تجربه میشود.

بالا