خانه سازی آیت الله خویی

 

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
تهران - قم 12.000 مترمربع 1355 1357

 

ارائه مجموعه ای فرهنگی، اسلامی در قالبی متشکل از فضاهای مسکونی و اقامتی جهت استقرار طلاب در زمینی شکل می گیرد که ایجاد احساس قدمت در مجموعه مستقیماً در نحوه استقرار مجموعه ها و تعریف ارتباطات فضایی مهم و موثر واقع میگردد. لذااین مشاور اقدام به ارائه الگوهاي جديدي از احداث مجتمع هاي مسكوني به شكل طبقاتي با ورودي هاي مستقل و حياط در طبقات با در نظر گرفتن مسئله حريم هاي خصوصي براي هر واحد نموده و تا مرحله اجرا و بهره برداری، پروژه را هدایت می نماید. اين پروژه هم اکنون در حال استفاده و بهره برداري بوده و برگرفته از اصالت سنت در اصول فني و مهندسي در شهرک هاي اسلامي است.  

 

 

بالا