معماری داخلی خانه آقای سیاری

 

 

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
تهران - شهرک قایم 250 مترمربع 1392 1392

 

این پروژه بازسازی ساده ی یک واحد مسکونی ویلایی در منطقه ی شمال شرق تهران می باشد. هدف از طراحی داخلی این مجموعه، سادگی در طرح، رعایت محرمیت و امکان ادغام فضاها در مراسم های مختلف مذهبی و تجمع درکنار یکدیگر بوده است. در این طرح تلاش کردیم تا با حفظ شرایط ورودی پروژه، مسیرهای ترددی تعریف شده ای را بمنظور دسترسی های طبقه بندی شده به فضاهای مختلف ایجاد نماییم. به نوعی تلاش نمودیم تا اندرونی و بیرونی موجود در معماری قدیم را با استفاده از اجزای معماری داخلی که هر کدام کاربری مشخصی را در فضای طراحی شده داشته اند، ایجاد و به روز نماییم. از طرفی ترکیب برخی از قطعات که بتواند بصورت چندمنظوره عمل نماید نیز از دغدغه های تیم طراحی بوده است؛بطور نمونه دسترسی به نیم طبقه ی بالای آشپزخانه از طریق پله های ترکیب شونده با کتابخانه و کانتر صبحانه خوری آشپزخانه از این ترکیب چندعملکردی می باشد.

 

 

بالا