برج مسکونی آریا

 

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
تهران - کن 4.600 مترمربع 1387 1391

 

مدیریت بر اجرای مجموعه مسکونی پروژه آریا بمنظور استقرار برخی از اعضای جهاددانشگاهی صنعتی شریف در زمینی در منطقه کن به این مشاور ارجاع گردید. در ابتدای امر با توجه به معایب و مشکلات موجود در نقشه های معماری و فضایی برج، اقدام به باز طراحی پلان ها و تعریف مجدد فضایی مجموعه گردید. سپس در مرحله اجرای پروژه، استفاده از نظام ها و سیستم های مدیریت و هوشمند در ابعاد مختلف منجمله مدیریت بر هزینه، زمان، منابع انسانی و  فنی در دستور کار مدیران اجرایی قرار گرفت. تعریف و تعیین نیازهای کارفرما در مراحل مختلف که بنا به پیشرفت پروژه طراحی، مدلسازی و نمونه سازی می گردید از جمله اقدامات صورت گرفته در این پروژه می باشد. تلاش در جهت دستیابی به نظام طراحی و ساخت سیستمی با استفاده از مصالح و نمونه های مناسب و جدید از دیگر گام های عملیاتی صورت گرفته می باشد.

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

 

 

 

بالا