آپارتمان مسکونی دکتر افروزیان

 

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
یزد - بلوار جمهوری 600 مترمربع 1392 1392

 

این مجموعه در زمینی شهری و محدود با متراژ 600مترمربع زیربنا با هدف زندگی خانوادگی استاد دانشگاه و توسعه طبقات برای آینده ی فرزندان در شهر یزد جهت طراحی در اختیار این مشاور قرار گرفت. رویکرد اصلی ما در طراحی این پروژه پیش بینی شرایط استقلال در زندگی فرزندان با در نظرگیری محوریت زندگی والدین می باشد. همچنین باتوجه به سابقه طراحی و اجرای پروژه ای مسکونی در تهران بر پایه ی استفاده از جریان های طبیعی هوا در پروژه، رویکرد دیگر خود را استفاده از معماری پایدار و تهویه طبیعی در فصول میانی قرار دادیم.

استفاده از سلسله مراتب در پلان معماری و بهره گیری از فضاهای مکمل و جانبی جهت دفتر کار، اتاق مهمان و سپس دسترسی های مستقل در فضای دوبلکس والدین، از جمله ویژگی های اصلی طرح می باشد. آتریوم مرکزی و سرتاسری در ورودی اصلی ساختمان، علاوه بر ایجاد فضای سبز و تلطیف روحیه ی فرد ورودکننده به ساختمان، منجر گردیده تا هم شلوغی خیابان و تاثیرات بصری و صوتی این موضوع در فضای داخلی اتاق ها کاهش یابد و همچنین در تهویه طبیعی بخشی از پروژه از این امکان استفاده شود. وید مرکزی طبقه همکف که تا بام امتداد می یابد توانسته در ایجاد فضایی خاص و نورگیری ویژه که امکان ایجاد جریان هوا را در داخل فضای دوبلکس فراهم میکند، موثر واقع گردد.

بمنظور ایجاد تهویه طبیعی از این روش استفاده گردید که از فاصله بین کف زیرزمین و فنداسیون، با مکش باد از طریق کانال موجود در حیاط ساختمان، امکان خاک گیری غبارموجود در هوا و خنک شدن طبیعی هوا در ارتباط با خاک طبیعی، فراهم شده و در نهایت از طریق کانالهای سرتاسری در داکت پیش بینی شده به کلیه ی فضاهای پروژه از طریق مکش فن، وارد شده و درنهایت از طریق پاسیو مرکزی خارج میگردد.

 

 

بالا