آگاه سازی کودکان با موضوعات توسعه پایدار باهدف مسئولیت پذیری 

 

 

موقعیت مقیاس سال شروع سال پایان
یزد- بهاباد سطح منطقه بهاباد 1372 1390

 

 

 

این مشاور معتقد است که بمنظور تحقق صحیح احیاء و پایداری در این خصوص، می بایست پیوندی بین نسل آینده و نسل کنونی ایجاد شود. از طرفی نسل کنونی مسئول حفظ و احیاء وضع موجود منطقه ی خود بوده و از طرف دیگر نسل جوان و آینده ی منطقه، مسئول شناخت و همکاری در این موضوع می باشد. یعنی نسل کنونی امانت دار منابعی است که می بایست به نسل بعد انتقال دهد. این منابع شامل منابع انسانی، طبیعی و معدنی است. به همین منظور تلاش میکنیم تا در ابتدا نسل آینده را حساس کنیم تا به این منابع توجه نموده و سپس با استفاده از معلمان، خبرگان محلی و کارشناسان فرامنطقه ای نسبت به شناسایی توانایی های پتانسیلهای محلی اقدام نموده و پس از آشنایی با روشهای محاسبات وضع موجود، آینده ی مورد انتظار منطقه ی خود را ترسیم کرده و سپس با استفاده از نظام های دیگر میثاق نسبت به مشارکت سازمان ها و تحقق آن با مشارکت اعضا اقدام مینماییم.

بخشی از مسیر تحقق این موضوع از طریق بازدید از نمایشگاه بصورت دسته جمعی یا انفرادی، همراهی با گروه های بازدیدی مدرسه ای با ابعاد و موضوعات مختلف توسعه پایدار اتفاق خواهد افتاد.در طی این بازدیدها و مذاکرات، درجریان فعالیتهای دفاتر فنی قرار گرفته و به تناسب علاقه و وقت خود اعلام آمادگی عضویت می نمایند.

در انتها پس از برگزاری جلسات مشورتی و تبادل نظر میان هر دانش آموز برای نحوه حضور او در طرح، آموزشهای اولیه شامل نحوه مطالعات، برداشت های محلی، آشنایی با ابزار و امکانات، پیوند با افراد و سازمانهای ذیربط پروژه، برنامه ریزی میشود.

 

بالا