توانمندسازی دانش آموزان در تهیه بانک اطلاعات روستا

 

 

موقعیت مقیاس سال شروع سال پایان
یزد- بهاباد سطح منطقه بهاباد 1372 1390

 

 

یکی از معضلات در برنامه ریزی توسعه ی روستا، عدم وجود اطلاعات کافی و صحیح از منطقه ی هدف می باشد. برای حل این مسئله این مشاور، از توان دانش آموزی روستا بمنظور تکمیل بانک اطلاعات روستا استفاده می نماید. و این ماموریت را به نسل آینده ی ساکن آن حوزه میدهد تا بتواند ضمن شناخت وضع موجود، سهمی در ساخت آینده ی مورد آرزوی خود داشته باشد.

در این طرح دانش آموزان پس از طی یک دوره ی آموزشی از روشهای مختلف مستندسازی و آشنایی با مفهوم بانک اطلاعات با هدف برنامه ریزی، اقدام به تهیه پرسشنامه های جمع آوری اطلاعات، نمایش نتایج اطلاعات و تجزیه و تحلیل از آمار میکردند. در طول این دوره، وضع موجود با مشارکت دانش آموزان و مربیان آنها بر روی نقشه هایی که توسط خود دانش آموزان تهیه شده بود، قرار میگرفت تا پروژه های پیشنهادی برای وضع مطلوب روستای مورد هدف، طراحی و پیاده سازی شود.

 

بالا