ساماندهی مشارکت معلولین در عملیات بیابان زدایی

 

 

موقعیت مقیاس سال شروع سال پایان
یزد- بهاباد سطح منطقه بهاباد 1380 1386

 

این پروژه در شهرستان بهاباد و در سال 1386 در قالب برنامه اقدام ملی کنوانسیون مقابله با بیابان زایی سازمان ملل(UNCCD) با هدف تساوی فرصتها، کمک به توان بخشی معلولین ساکنان جامعه محلی در بازسازی و احیای حوزه ی آبخیز، آموزش و توانمندسازی نیروهای محلی اجرا گردید. در این طرح که با مشارکت این مشاور، اداره منابع طبیعی، هنرستان کشاورزی، سازمان بهزیستی شهرستان انجام گردید، آسیب مندان عضو طرح پس از آموزشهای لازم، توانستند عملیات آماده سازی تهیه ی بذر، کاشت آن و اجرای بوته کاری را در هفتاد هکتار از کویری ترین مناطق استان با موفقیت به انجام رساندند. پس از ارائه این دستاورد به سطح بین المللی توسط ناظر طرح، مشخص گردید که چنین عملیاتی در این سطح با حضور افراد کم توان برای اولین بار در سطح بین المللی با مشارکت مستقیم چنین افرادی صورت پذیرفته است.

بالا