عملیات تبدیل تکنولوژی ماکرو به میکرو در بیابان زدایی

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
یزد- بهاباد منطقه اراک - بهاباد 1372 1384

 

این مشاور باتوجه به تجربیات خود در سالهای 1372-1373 در منطقه ی بهاباد، اراک و در سال 1384 در منطقه ی بهاباد، مشکلاتی را در میزان و نحوه ی مشارکت اعضای مختلف جامعه محلی مشاهده نمود که در برآن شد تا تکنولوژی احیا را از ماکرو به میکرو تغییر دهد.

حجم زیاد خاک در زمان حمل، سنگینی هر قطعه برای حمل اعضای خانواده منجمله بانوان و کودکان و از طرف دیگر کندی و زمان بر بودن احیا به روش ماکرو از جمله مشکلاتی بود که این مشاور را به سمت جایگزینی سیستمهای میکرو در روش احیا متمایل نمود. به همین منظور آزمایشهای متعددی پس از انجام مطالعات علمی بصورت اجرایی بر روی نمونه های کوچکتر و مدلهای اولیه صورت گرفت تا پس از مشورت با خبرگان محلی و متخصصین دانشگاهی با دریافت پاسخ مثبت از نمونه های تولید شده، روند اجرایی و عملیاتی طرح کلید خورد. در این مرحله با انجام آزمایشات محلی و روشهای مختلف کشت در یک منطقه ی الگو، مرحله ی نهایی دعوت از جامعه محلی با مشارکت سازمان های دولتی منجمله جهادکشاورزی و وزارت آموزش و پرورش انجام پذیرفت. در این مرحله پس از توجیه گروه های داوطلب، نمونه های میکرو بصورت مرحله ای و سیستمی تولید و سپس در عرصه کاشته شد. امروزه شاهد سطحی هستیم که از طریق این روش در منطقه ی بهاباد احیا گردیده است.

بالا