هنرستان پیامبر

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
تهران- عسلویه 18.000 مترمربع 1372 1373

 

این پروژه مجاور اتوبان حکیم غرب تهران در خیابان پیامبر واقع گردیده است. ترکیبی از فضاهای بسته، نیمه باز و باز  با ساماندهی خطی در دو زون آموزشی و کارگاهی. ارتباط بین بخشها از طریق حیاط های میانی، ورودی های مختلفی را تعریف و ایجاد میکند که بهره برداری را در زمان های مختلف به شکل مطلوب تری فراهم میکند. پیلوتی بودن فضای بین کلاسها و سالن اجتماعات در ترکیب با فضای سبز، منجر به ایجاد تنوع بصری و نورگیری مطلوب تری برای کلاسها گردیده است. این پروژه به همت خیرین ساخته شده و این مشاور بصورت افتخاری در طراحی و نظارت این هنرستان حضور داشته و به تهیه اسناد پرداخته است.

بالا