هتل تهران لاله

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
تهران - دارآباد 70.000 مترمربع 1365 1368

 

با توجه به سوابق ديرينه مشاور در برنامه ريزي، طراحي و ساخت مراكز فرهنگي و اسلامي عام المنفعه و پيچيدگي و بزرگي اهداف پروژه، كليه امور توأم با ساخت به مشاور ارجاء مي گردد.  با عنایت به اهداف کارفرما از احداث مجموعه ای با روش و راهکارهای منحصر به فرد در دستیابی به منابع اسلامی و تهیه مقالات و دایره المعارف های مختلف، این مشاور موفق به ارائه الگویی جدید بر مبنای تحلیل اطلاعات به دست آمده می گردد. قرارگیری چنین مجموعه ای در شرايط بسيار دشوار زمين ساخت و لرزه زمين ساخت منجر به ارائه الگوهاي جديدي در نظام مهندسي و طراحي معماري در قالب يونيت هاي مستقل به هم پيوسته از سوی این مشاور گردیده و نهایتاً طرح تهیه شده پس از تلفيق مهندسي جديد با مفاهيم معماري سنتي با مسئولیت اجرای طرح و راهکارهای خاص در زمان اجرا به مرحله بهره برداری می رسد.

 

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

 

 

 

 

 

بالا