مرکز تجاری و اقامتی کاظمین

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
عراق - کاظمین 41.900 مترمربع 1394 1394

 

طراحی مجموعه ای تجاری و اقامتی در زمینی به مساحت 1900مترمربع در شهر کاظمین به این مشاور واگذار گردید. از طرفی فاصله 300 متری محل پروژه با حرم مطهر کاظمین (ع) در امتداد مسیر بازار قدیمی، تاریخی و مشهور عراق، منجر گردیده بود تا موقعیت پروژه منحصربفرد و خاص گردد. لذا در مطالعه مسایل پیرامونی پروژه بمنظور طراحی پروژه ای چندعملکردی و مرکب، اولویت اول ما طراحی مجموعه­ای بود که بتواند با شهر پیوند صحیحی برقرار کند تا پذیرش پروژه توسط مردم و خدمات رسانی به شهر به شکل مطلوب تری صورت پذیرد. به همین منظور با تعریف بازار روز در فضای طبقه ی همکف بعنوان امتدادی از جریان زندگی اقتصادی شهر، این فرآیند را به گونه ای در عملکردهای پروژه تعریف نمودیم که اتصال و ارتباط اجزای پیرامونی پروژه قطع نشده و بتواند اقتصادهای خرد پیرامون را پر رونق تر و پویاتر نماید.

از طرفی دیگر قرارگیری این پروژه در بستر کشور و شهری که دارای تاریخ و پیشینه ی شغلی خاصی بود، ما را بر آن داشت تا به نوعی سعی کنیم تا پیوندی در حافظه ی تاریخی و سنتی مردم با پروژه ایجاد نماییم. این موضوع در قالب پوسته ی اصلی نما با اعمال تغییراتی بروز شده و همچنین در کانسپت اصلی طبقات و ارتباطات درونی و حجمی پروژه مدنظر قرار گرفت.

کانسپت حجمی و عملکردی پروژه از سه قسمت اصلی تشکیل شده است. بخش ابتدایی مشتمل بر مجموعه های تجاری و تفریحی، بخش میانی متشکل از فضاهای درمانی و پیشگیری و بخش فوقانی متشکل از فضاهای اقامتی و هتلینگ.

بخش مجموعه ی تفریحی و تجاری در چهارطبقه و با کاربری های بازار روز، هایپر، شهربازی و فروشگاه های باز به نوعی طراحی گردیده تا نیازهای روزانه، ماهیانه و سالیانه مردم شهر، مراجعین و زائرین را تامین نماید.

فضای جداکننده ی این بخش با قسمت درمانی و پیشگیری متشکل از فضاهای فودکورت و حیاط-باغِ سبزی میباشد که از نظر شهری، دید به فضاهای جانبی و شهری را از تمامی جهات فراهم ساخته است. از این طبقه به بالاتر، با عقب نشینی فضاهای اصلی پروژه از اطراف، امکان نورگیری و دید بصری به بیرون و شهر فراهم گردیده است.  

اهمیت قرارگیری پوسته ی روی بدنه ی نما در کنترل شدت آفتاب، برقراری امکان دید و منظر به شهر، محرمیت داخلی و بیرونی برای طبقات اقامتی جزو مهمترین و اصلی ترین ویژگی های پوسته است.

همچنین در طبقه نهم بین بخش میانی و فوقانی، فضای رستورانی که بصورت اختصاصی برای سوئیت های اقامتی و هتل سرویس میدهد در کنار وروردی اصلی به هتل، منجر گردیده تا حلقه ی اتصال مناسبی بین دو عملکرد متفاوت درنظر گرفته شود.

لذا در این پروژه تلاش نمودیم تا در پی پیوندی بین شهر و چنین مراکزی برآئیم تا نه تنها امکان عمر بهره برداری چنین مجموعه ای افزایش یابد، بلکه بتوانیم با ایجاد چنین مراکزی، تاثیرات اقتصادی جذب کننده و مثبتی را بر روی اقتصادهای خرد و متنوع پیرامونی پروژه گذاشته باشیم.

 

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

 

 

 

 

 

بالا