مرکز ایده گاج

 

 

  

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
تهران - انقلاب 1.785 مترمربع 1393 1393

 

بازبینی و پیشنهاد کانسپت مبانی ساختمانی اداری واقع در ضلع شمال غربی میدان انقلاب بعنوان مرکزی برای بررسی و جمع آوری ایده های مختلف و انتقال بخشهای اداری پروژه در اختیار این مشاور قرار گرفت.

طرح انواع ایده و پیشنهادات مختلف جهت سرمایه گذاری و تولید توسط افراد و گروه های مختلف به مجموعه انتشارات گاج از یکسو و از طرف دیگر موقعیت خاص و ویژه ی پروژه در نزدیکی محور دانشگاهی و پژوهشی شهر تهران، ما را بر آن داشت تا به تعریف پروژه و رویکرد آن بعنوان "Hub ایده" بپردازیم. مرکزی که سه عضو اصلی یک جریان ایده تا محصول را در کنار هم جمع میکند. اعضای اصلی این جریان متشکل از افراد خلاق و ایده پرداز، سرمایه گذاران، متقاضی و بهره برداران می باشند. در این مجموعه گام های اصلی تجاری سازی ایده از مرحله ی تولید ایده تا تحلیل تجاری سازی کالا و تجاری سازی آن در حوزه ی فرهنگی و محصولات وابسته قابلیت طرح و توسعه را پیدا خواهند کرد. نوع سیستم مدیریتی و بهره برداری از این نوع تفکر بصورت نیمه باز تعریف گردید تا در ادامه ی رشد خود بتواند به سیستمی باز مبدل گردد. همچنین بمنظور تحقق این تفکر، 5 حوزه ی عملیاتی و اصلی مشتمل بر حوزه های استعدادیابی، ارزیابی، پرورش ایده، تحقق پذیری، تجاری سازی و حوزه سیاست گذاری پیشنهاد گردید که بتوانند در ساختمان موجود بصورت مکمل در کنار یکدیگر در فضاهای قابل بازسازی، مستقر و به انجام فعالیت بپردازند. متاسفانه این ایده بدلایل مسایل سرمایه گذاری و کلان کارفرما در مرحله ی کانسپت مبانی، متوقف گردید.

 

بالا