مجتمع مسکونی کوی اساتید دانشگاه یزد

 

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
یزد - کوی اساتید 2.000 مترمربع 1389 1389

 

باتوجه به اهمیت طراحی در شهری با بافت تاریخی و معماری بومی، بمنظور پیداکردن راهکاری در پیوند معماری سنتی و جدید، از سایت مورد نظر بمنظور تعریف مبانی، تست و ارزیابی نظریه ای تحت عنوان سلولهای بنیادین فضایی استفاده نمودیم.

سلول بنیادین در دیدگاه ما نوعی عنصر مفهومی است که با عوامل بیرونی همچون سنت و فرهنگ، اقلیم و بستر طرح، اقتصاد و غیره در تعامل می­باشد. همانگونه که در علم پزشکی نیز سلول بنیادی سازنده و شکل­دهنده است، در مفهوم معماری هم، عنصری است بوجود آورنده معماری. این سلولهای بنیادین قابلیت دارند تا در مرحله خلق فضای معماری به سلول ، بافت و اندامهای مختلف و کارکردی تبدیل ‌شوند. برخلاف یک سلول معمولی که قادر است با تکثیر شدن چندین سلول از نوع خود را بوجود آورد، سلول بنیادین همه منظوره و بسیار توانمند است و می‌تواند به هر یک از انواع سلولها در معماری و هر کارکرد تبدیل شود. این سلول­ها می­توانند به عملکردهای مختلف در هر فضا تبدیل گردند

زمین انتخابی در جنوب جغرافیایی شهر یزد، منطقه صفائیه، کوی اساتید واقع گردیده است. شرایط استقرار 5 واحد خانوار در سایت از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ ایده­ها و آلترناتیو­های ترکیبی، مستقل، ادغام شده و ... درنظر گرفته شد. تعریف ایده اصلی در شرایط ترکیب واحدها با برگزاری جلسات مشترک با کارفرما و دریافت خواسته­های ایشان و تبادل نظر به این گونه تعریف گردید:

استقلال هر مجموعه در عین همگرایی واحدها در کل سایت به همراه تنوع در فضاهای دسترسی به هر واحد به شکل مستقل و ترکیبی از داخل مجموعه، جزء ویژگی­های طراحی سایت و استقرار واحدها درنظر گرفته شده است. همچنین تعریف شبکه دسترسی بمنظور ایجاد استقلال در دسترسی­ به هر واحد به همراه امکان تردد به کل واحدها از درون سایت در ترازهای مختلف و متنوع با درنظرگیری ورودی­های مستقل و دسترسی به فضای سبز شمالی از خصوصیت­هایی هستند که در شکل­گیری الگوی اولیه شبکه استقرار در سایت مدنظر قرار گرفته است.

در نهایت زون بندی فضایی عملکردها در کل مجموعه به صورت خطی و در محور طولی برای مجموعه ها تعریف می­گردد. این ایده علاوه بر ایجاد استقلال واحدها در دسترسی پیاده و سواره و امکان پارک مستقل، در انتهای سایت به ایجاد یکپارچگی در ارتباط فضاهای خصوصی و ترکیب آن ها انجامیده است. ضمناً تاثیر فضاها در جذب باد مطلوب و ایجاد شریان باد در طول مجموعه از قابلیت­هایی است که می­تواند در این طرح تاثیرگذار باشد. همچنین تنوع در ترکیب فضایی ایجاد شده در بخش میانی و جلویی مجموعه منجر به ایجاد فضاهای باز، نیمه باز و بسته در ترکیبی از انواع دسترسی ها همچون حیاط مرکزی، پیلوت و فضاهای نیمه باز و باز گردیده است.

بالا