طرح پیوند دانشگاه در نظام توسعه میثاق  

 

 

موقعیت مقیاس سال شروع سال پایان
یزد- بهاباد سطح روستای بهاباد 00 00

یکی از ضروریات لاینفک توسعه پیوند صحیح دانشگاه بعنوان عامل امین، سفیرعلم، مبشر و منبع مطالعات به طرحهای در دست، مطالعه، تهیه، طراحی و یا اجرای مناطق مختلف حوزه های زیستی می باشد. مشاور میثاق در طول سالهای فعالیت خود به این مهم توجه خاص داشته است و با زمینه سازی برقراری ارتباط بسیار خوب و ارزشمند دانشگاه در طرحها و پیوند آنها با دستگاه های اجرایی، مدیران، کارشناسان، دانش آموزان و خانواده ها در طرحها از ظرفیت بسیار بالای آنها تحرک ویژه ای را در بدنه اساتید و دانشجویان ایجاد کرده است. در روش میثاق دانشگاه از فضای بسیته مطالعاتی تئوریک خارج شده، اساتید و دانشجویان راه ورود به فضای واقعی پروژه ها را پیدا میکنند و با حضور مستقیم در دفاتر فنی، پیوند ارزشمند دانشگاه با جامعه و دانشگاه با خبرگان محلی تجربه میشود.

حضور دانشگاه در مناطق و در پروژه ها بصورت میان رشته ای و فرامنطقه ای است. اساتید و دانشجویان دانشگاه های مختلف در یک فرصت استثنایی و کم نظیر حضور فعال و موثر دارند تا باور حضور دانشگاه را بعنوان روشن کننده چراغ علم در مسیرتصمیم گیری ها به تحقق برسانند.

از مهمترین نمونه های مختلف حضور دانشگاه در طرحهای میثاق میتوان به طرح فولادمبارکه اصفهان، تحول و توسعه بهاباد یزد، مطالعات اقتصادی شهرمشهد و بسیاری طرحهای دیگر اشاره نمود.

 

 

بالا