110

تعداد پروژه ها

 

1.091.000

مساحت کل پروژه ها

 

50

تعداد کارفرمایان

 

22

رد پای ما در شهرها

نگرش و روش ها

  • نگرش
  • روش ها
نگرش و روش ها منابع یک پروژه اعم از انسانی، محیطی، فرهنگی و اجتماعی از سرمایه های اصلی هر پروژه می باشد؛ لذا به‌منظور پاسخ طراحانه به مسائل هر
نگرش و روش ها منابع یک پروژه اعم از انسانی، محیطی، فرهنگی و اجتماعی از سرمایه های اصلی هر پروژه می باشد؛ لذا به‌منظور پاسخ طراحانه به مسائل هر
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 683
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 558
بالا