سازمان اقتصاد اسلامی

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
تهران - قرنی 6.000 مترمربع 1384 1386

 

ساختمانی مرکب از فضاهای اداری در مجموعه ای به منظور ایجاد هماهنگی های بین مراکز قرض الحسنه کل کشور در مرکز شهر تهران، تعریف  و از مرحله طراحی تا نظارت  به عهده این مشاور واگذار گردید. در زمين بسيار فشرده و  شرايط دشوار ساختماني همسايگان، این پروژه با چهار طبقه زيرزمين و هشت طبقه فوقاني، با تصرف 100% زمين، طراحي و توانست با دريافت تائیدیه در مراجع قانوني به مرحله بهره برداری نایل آید؛ از جمله ویژگی های این طرح میتوان به ترکیب منحصر به فرد صورت گرفته بین سازه، تاسیسات مکانیکی و معماری اشاره نمود که علاوه بر رفع نیازهای فضایی پروژه، دستیابی به راه حل های فنی- مهندسی را به منظور تعامل ایده آل بین راهکارهای مهندسی و تراکم ساختمانی- شهری میسر سازد. علاوه بر این همکاری با کارفرما در تهیه مصالح و تجهیزات پروژه با حداقل قیمت ها از جمله ی خدماتی است که توسط این مشاور ارائه گردید.

 

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

 

 

 

 

بالا