هتل باب المراد


موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
عراق - کاظمین 13.000 مترمربع 1393 1395

 

هتل باب المراد باتوجه به موقعیت مکانی و قرارگیری در نزدیکی حرمین در شهر کاظمین، به منظور بالابردن کیفیت فضایی و همخوانی طرح با بافت مذهبی منطقه به این مشاور ارجاع گردیده است. لذا این مشاور با بررسی مدارک دیگر مشاورین نقاط ضعف و قوت در طرح را مشخص و نقاط مثبت را از لحاظ کیفیت فضایی ارتقاء داده و نقاط ضعف را مجدد طراحی کرده است. نکته حائز اهمیت در این پروژه  استفاده از سازه سنگین و نامناسب در این طرح بوده که در زمان فعالیت این مشاور اجرا گشته بوده است. از این رو با توجه به این نکته سعی برآن شده است تا با وجود چنین مشکلاتی فضاهای اقامتی، عمومی، خدماتی و اداری از لحاظ معماری داخلی و خارجی نما با سبک معماری ایرانی همسو شود و در کلیه مجموعه حس یکپارچگی و افتادگی در مقابل حرمین حفظ شود.

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

 

 

 

بالا